ภาพกิจกรรม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

 วัน อังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการปรัชญา สมณะช้างเผือก มอบหมายให้ นางสาวนุชจรินทร์  โพธิ์เงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู ร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับโรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์) พร้อมจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอโครงงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ณ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม (แก้วประชาสรรค์)

โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,15:35   อ่าน 16 ครั้ง