ภาพกิจกรรม
ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Tes : NT)

  วัน พุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทนางสาวนุชจรินทร์ โพธิ์เงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบ ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Tes : NT) ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,10:55   อ่าน 13 ครั้ง