ภาพกิจกรรม
ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

 วัน พุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ และนางพนิดา สมบูรณ์ชัย ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชกากระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,10:57   อ่าน 12 ครั้ง