ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมรับนักเรียนเข้าสู่สถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1

  วัน อังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 นำโดย นายปรัชญา สมณะช้างเผือก พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้จัดกิจกรรมรับนักเรียนเข้าสู่สถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ขอขอบพระคุณหน่วยงานจากสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท  ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในการตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2566

โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2566,15:33   อ่าน 43 ครั้ง