ภาพกิจกรรม
ประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนการประกาศจัดจ้างจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาค

   วัน พุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2566 นางสาวอรวรรณ พงษ์ศิริ และ นางสาวนุชจรินทร์ โพธิ์เงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนการประกาศจัดจ้างจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคและการศูนย์บริการสนับสนุนการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาจังหวัด และร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระยะสั้น up skill,Re skill สำหรับคนพิการ ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ศพอ. ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคกลาง2 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี

โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2566,17:09   อ่าน 18 ครั้ง