ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

      วัน พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน พฤษภาคม 2566 นายปรัชญา  สมณะช้างเผือก  ผู้อำนวยการ พร้อมรองผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกแห่ง เพื่อประเมินสถานการณ์ หลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting เพื่อรับทราบนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ การเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย ข้อสั่งการและบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,08:51   อ่าน 15 ครั้ง