ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานการจัดสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาต่อนักเรียน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร

     วัน ศุกร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม 2566   นำโดย นางสาวนุชจรินทร์  โพธิ์เงิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาต่อนักเรียน ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร เพื่อนำแนวทางปรับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อนักเรียน เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษาต่อไป

โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,14:20   อ่าน 10 ครั้ง