ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

 วัน อังคาร ที่ 23 เดือน พฤษภาคม 2566   นำโดย นางสาวอรวรรณ  พงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,14:25   อ่าน 10 ครั้ง