ขอบคุณผู้ใจบุญ
คุณสุนัน สีบัวสด ได้มอบเงินสมทบทุนเพื่อการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

คุณสุนัน สีบัวสด ได้มอบเงินสมทบทุนเพื่อการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงและขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวง มีความสุขสมหวังทุกประการ
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2565,18:00   อ่าน 24 ครั้ง