ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 148) 21 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 150) 17 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 161) 07 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 180) 12 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เรื่อง ได้ผ่านการประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุรธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว (อ่าน 211) 11 ต.ค. 65
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ได้รับรางวัลสถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 (ประเภทโรงเรียนเฉพาะความพิการ) รางวัลยอดเยี่ยม ลำดับที่ 2 (ระดับภูมิภาค) (อ่าน 271) 06 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 231) 18 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 233) 16 มิ.ย. 65
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก สังคมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 273) 08 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (อ่าน 444) 28 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เรื่อง การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 356) 19 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 407) 07 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 467) 23 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 338) 14 ก.ค. 64
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 426) 05 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดกรองเเละมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) (อ่าน 384) 08 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดกรองและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ประจำปี 2564 (อ่าน 52) 28 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในช่วงพฤษภาคม พ.ศ. 2564 (อ่าน 401) 29 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 443) 18 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 542) 27 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 499) 25 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 541) 15 ม.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 639) 18 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 617) 15 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 549) 14 ต.ค. 63
ประกาศแก้ไขปฏิทินการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 595) 07 ต.ค. 63
ประกาศ ร.ร.ศึกษาพิเศษชัยนาท เรื่อง สรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา (อ่าน 728) 06 ต.ค. 63
ประกาศยกเลิกสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 583) 01 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 601) 14 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 583) 06 ก.พ. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 571) 14 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 568) 10 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 541) 02 ม.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) (อ่าน 586) 11 พ.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (อ่าน 590) 11 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการ (อ่าน 678) 07 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (อ่าน 575) 07 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน (อ่าน 493) 31 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน (อ่าน 734) 31 ต.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนครัว (อ่าน 608) 16 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนครัว (อ่าน 590) 15 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนครัว จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 581) 08 ต.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 589) 04 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 576) 02 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 556) 26 ก.ย. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 631) 30 ส.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 623) 30 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 605) 28 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 601) 28 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 903) 21 ส.ค. 62