ขอบคุณผู้ใจบุญ
ผู้ปกครองน้องออมสิน (อ่าน 46) 14 มิ.ย. 62
บริษัท unilamp (อ่าน 54) 14 มิ.ย. 62
ครอบครัวบริษัทโตโยต้า ชัยทอง (อ่าน 48) 09 มิ.ย. 62
คุณกิตติพงษ์ แสนทวี และครอบครัว (อ่าน 69) 06 มิ.ย. 62
คณะทีมงานน้ำดื่มตะวันแดง (อ่าน 58) 30 พ.ค. 62
ร้านสปันจ์ (อ่าน 47) 28 พ.ค. 62
บริษัทเอส-สปีด ปันรักเพื่อน้อง ครั้งที่ 7 (อ่าน 35) 25 พ.ค. 62
ขบวนการสามบาทห้าสิบ (3.50) (อ่าน 388) 15 ก.ย. 60
พล.ต.ต.ณัฐพล แสวงกิจ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (อ่าน 536) 09 ก.ย. 60
สุวรรณา ริเวอร์ไซด์ (อ่าน 326) 05 ก.ย. 60
Mr.Martin และ คุณกุศชลี (อ่าน 347) 24 ส.ค. 60
คุณณัฎฐิยา เกิดบุญ และคณะ (อ่าน 346) 24 ส.ค. 60
บริษัท โนเบล เอ็นซี ชัยนาท และคณะ (อ่าน 465) 18 ส.ค. 60
กองคลังเทศบาลตำบลบ้านกล้วย (อ่าน 217) 17 ม.ค. 60
คณะโครงการทำดีปีละครั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ่าน 204) 15 ม.ค. 60
คุณสุรพล และครอบครัวชัยพยนต์ (อ่าน 205) 15 ม.ค. 60
ครอบครัวคุ้มจุ่น (อ่าน 193) 14 ม.ค. 60
คุณพรปวีณ์ (อ่าน 178) 14 ม.ค. 60
สถาบันกวดวิชาติวเตอร์โฮม (อ่าน 325) 14 ม.ค. 60
ครอบครัวน้องแบม (อ่าน 194) 14 ม.ค. 60
ครอบครัววรอภิญญาภรณ์ (อ่าน 220) 14 ม.ค. 60
ร้านอีซูซุ ชัยนาท (อ่าน 239) 13 ม.ค. 60
คุณวิวัฒน์ งามขำ และครอบครัว (อ่าน 201) 11 ม.ค. 60
ร้านลือสิทธิโชค (อ่าน 265) 11 ม.ค. 60
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท (อ่าน 403) 09 ม.ค. 60
คุณชลธิชา รังษีโรจน์สมบัติ (อ่าน 203) 09 ม.ค. 60
น้องออโต้ ร้านถูกและดี (อ่าน 174) 21 พ.ย. 59
คุณโสภาวดี คงมาลา (อ่าน 209) 20 พ.ย. 59
คุณอนุศักดิ์ คุ้มจุ่น (อ่าน 257) 19 พ.ย. 59
คุณยุทธดนัย แจ่มศรี นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ จังหวัดสุพรรณบุรี (อ่าน 203) 19 พ.ย. 59
คุณประภา ชะเอม (อ่าน 190) 09 พ.ย. 59
คุณภริภพ ทับโพธิ์ และคณะ (อ่าน 203) 06 พ.ย. 59
นางสาวศศิธร วงศ์เมตตา ผอ.สพป.ชัยนาท และคณะ (อ่าน 217) 06 ต.ค. 59
คุณรัตนากร เกษสุวรรณ์ (อ่าน 162) 12 ก.ย. 59
คุณรัตนากร เกษสุวรรณ์ (อ่าน 187) 10 ก.ย. 59
คุณวาสนา มั่นคง จากร้านวาสนา-มั่นคง J.J.MALL จตุจักร (อ่าน 274) 26 ส.ค. 59
คุณวีนา และคณะ (อ่าน 190) 06 มิ.ย. 59
คุณสุเทพ มั่นปาน และคณะ (อ่าน 169) 30 พ.ค. 59
คุณกิติกูล โตเงิน และคณะ (อ่าน 157) 27 พ.ค. 59
คุณสาคร-คุณจันทร์เพ็ญ อินทศร คุณบุญลักษณ์ วรอภิญญาภรณ์ และคณะ (อ่าน 212) 23 พ.ค. 59