คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจิราพร อิ่มบุญอาบ
ครู
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
อีเมล์ : lovetoomy055@gmaul.com

นางสาวจินตนา ละสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : jintana1588@gmail.com