กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวประภัสสร มั่นเขตกิจ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0829249453
อีเมล์ : kung_2804@hotmail.com

นางสาวอภิญญา ภะวะภูตา
ครู
เบอร์โทร : 0881439655
อีเมล์ : ApinyaPhawa@gmail.com

นางสาวอังคณา จันธิมา
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : aunkena2536@gmail.com