กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอมรินทร์ คำห้อง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัณย์ณภัทร มากุญชร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจันทร์เพ็ญ ขจรพรแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสมฤดี ใจนิ่ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4