กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ

นางสาวอภิญญา ภะวะภูตา
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0881439655
อีเมล์ : ApinyaPhawa@gmail.com

นางสาวคัทลิญา เสนารายณ์
ครู
เบอร์โทร : 0655163654
อีเมล์ : chupsenaray4448@gmail.com

นางสาวพิมพร จันต๊ะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0643534218
อีเมล์ : Nowpimporn@gmail.com

นางสาวจันทร์​เพ็ญ​ ขจร​พร​แก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0811642995
อีเมล์ : pen-407@hotmail.com

นางสาวธิดากานต์ จักร์น้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0884200040
อีเมล์ : thidagarn.aorae@gmail.com