กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวชลทรัพย์ เทพารักษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรัณย์ณภัทร มากุญชร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : runnaphat.mak@gmail.com

นางสาวรัตติยาภรณ์ สิงห์โต
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : Rattiyaporn.teaw@gmail.com

นางสาวณัฐฐาพร เนียมทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอังคณา จันธิมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : Aunkena2536@gmail.com