กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุจิตรตรา เผื่อนทิม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : ying_0052@hotmail.com

นายณัฐวุฒิ โพธิ์เงิน
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0622595465
อีเมล์ : natthawutae1989@gmail.com

นางสาวรัตติยาภรณ์ สิงห์โต
พนักงานราชการ
อีเมล์ : Rattiyaporn.teaw@gmail.com