กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่ร้อยตรีนิกร คำมูล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวภัทรียา พรหมอาภรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0892683906
อีเมล์ : Putreeya3906@Gmail.com

นางสาวนารีรัตน์ กามะวิถี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศิรพรรณ์ สิทธิกรรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0928942655

นายเลิศศักดิ์ กาจหาญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2