กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวศิน โชติกสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอาทิตย์ ปัทมเศรษฐกุล
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0987545505
อีเมล์ : sunkak56789@gmail.com

นางสาวปัทมา คุ้มศรี
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : pattamakoomsee2536@gmail.com

นายสมภพ สานุสันต์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0932955997
อีเมล์ : songkanmuaythai@gmail.com

นายณัฐวุฒิ กันทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0840500691
อีเมล์ : wuttea1912@gmail.com