กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวคัทลิญา เสนารายณ์
ครู
เบอร์โทร : 0655163654
อีเมล์ : chupsenaray4448@gmail.com

นางสาวพิมพร จันต๊ะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0643534218
อีเมล์ : ืืnowpimporn@gmail.com

พนธกร ฤทธิ์ทอง
ครูอัตราจ้าง