ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับ ไม่กำหนดระดับชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัณย์ณภัทร มากุญชร
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2565,17:17  อ่าน 1758 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัณย์ณภัทร มากุญชร
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2565,17:15  อ่าน 1760 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัณย์ณภัทร มากุญชร
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2565,17:13  อ่าน 1755 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัณย์ณภัทร มากุญชร
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2565,17:09  อ่าน 1738 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัณย์ณภัทร มากุญชร
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2565,17:03  อ่าน 1511 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายโดยใช้จานร่อน" ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัณย์ณภัทร มากุญชร
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2565,16:58  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัณย์ณภัทร มากุญชร
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2565,16:55  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเปตองหญิงคู่ การแข่งขันกีฬาศูนย์การศึกษาพิเศษสัมพันธ์ ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัณย์ณภัทร มากุญชร
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2565,16:53  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility) ระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัณย์ณภัทร มากุญชร
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2565,16:50  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (โรงเรียนเรียนร่วม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัณย์ณภัทร มากุญชร
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2565,16:48  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..